Dodanie cydzysłowia jako tekstu

Nieraz zdarza się, że musimy użyć cudzysłowia w stringu. Wiadomo, że jak użyjemy zwykłego cudzysłowia, czyli „” to VBA potraktuje wartość jako tekst.

Dlatego, można zadeklarować zmienną tekstową, a w msgboxie wstawić zmienną pomiędzy atrybut Chr(34).

Żródło: https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/winforms/controls/how-to-put-quotation-marks-in-a-string-windows-forms

Podsumowanie: Powyższy kod VBA Excel umieszczony w poście pod tytułem "Dodanie cydzysłowia jako tekstu" zamieszczony na witrynie "exceldb.net" mógł zostać w całości pobrany z innej strony. Moim zamiarem nie jest kopiowanie czyiś rozwiązań tj. kodu VBA (dlatego zawsze staram się podać źródło kodu Excel VBA), a jedynie stworzenia miejsca skąd będę mógł pobrać działający już kod Excel VBA. Ten post pod tytułem "Dodanie cydzysłowia jako tekstu" zawiera kod VBA Excel, który kiedyś wykorzystałem - niniejszym archiwizuje go z myślą o przyszłych aplikacjach Excel VBA wykorzystujących "Dodanie cydzysłowia jako tekstu". Jeżeli osoby trzecie będą mogły skorzystać z tego kodu VBA "Dodanie cydzysłowia jako tekstu" będzie mi niezmiernie miło. Niech ta witryna "exceldb.net" będzie swego rodzaju wyminą informacji pomiędzy ludźmi programującymi w Excel VBA.
Link: http://exceldb.net/blog/2017/08/25/dodanie-cydzyslowia-jako-tekstu/