Tworzenie tabeli przestawnej przez VBA

Moim zdaniem nagranie makra tworzącego tabelę przestawną nie jest dobrym rozwiązaniem. Pierwszy problem pojawia się, gdy chcemy ponownie uruchomić kod by dodać następną tabelę – nie uda nam się dodać tabeli przestawnej pod tą samą nazwą.

Po przeszukaniu internetu znalazłem parę stron, gdzie zostały pokazane przykłady na dodanie tabeli przestawnej przez kod VBA.

Źródło:
https://www.thespreadsheetguru.com/blog/2014/9/27/vba-guide-excel-pivot-tables
https://www.mrexcel.com/forum/excel-questions/672212-vba-macro-generate-pivot-table-display-sum-field-instead-count.html#post3330709
https://answers.microsoft.com/en-us/msoffice/forum/msoffice_access-mso_other/unable-to-set-the-function-property-of-the-pivot/73aeead5-d9a9-4ddc-adbb-fa2605e5a8b6?auth=1
http://www.contextures.com/excel-vba-pivot-format-macro.html
https://stackoverflow.com/questions/24170895/pivottable-do-not-show-subtotals

' Source:
' https://www.thespreadsheetguru.com/blog/2014/9/27/vba-guide-excel-pivot-tables
' https://www.mrexcel.com/forum/excel-questions/672212-vba-macro-generate-pivot-table-display-sum-field-instead-count.html#post3330709
' https://answers.microsoft.com/en-us/msoffice/forum/msoffice_access-mso_other/unable-to-set-the-function-property-of-the-pivot/73aeead5-d9a9-4ddc-adbb-fa2605e5a8b6?auth=1
' http://www.contextures.com/excel-vba-pivot-format-macro.html
' https://stackoverflow.com/questions/24170895/pivottable-do-not-show-subtotals

Public Sub CreatePivot()

Dim sht As Worksheet
Dim pvtCache As PivotCache
Dim pvt As PivotTable
Dim StartPvt, PivotSheet, TempName As String
Dim SrcData As String
Dim wiersz, SheetsCount As Long
Dim pvtFld As PivotField
Dim CodeJump, Godzina, ap, DataDzisiejsza
Dim ws As Worksheet

' ---------------------------------------------------------------------------
' PRZYPISYWANIE WARTOŚCI DO ZMIENNYCH

Workbooks("FileName).Sheets("SheetName").Select
wiersz = ActiveSheet.Cells(ActiveSheet.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
DataDzisiejsza = Format(Now, "yymmdd")
Godzina = Format(Time(), "hhmmss")
ap = "'"
TempName = "PivotZakres" & Godzina

' ---------------------------------------------------------------------------
' WSTĘPNE USTAWIENIA PIVOTA

Set ws = ActiveSheet					'Określenie źródła tabeli przestawnej
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
ActiveWorkbook.Names.Add Name:=TempName, RefersToR1C1:= _
"='" & ws.Name & ap & "!R1C1:R" & wiersz & "C20" 
Set sht = Sheets.Add					'Dodanie nowego arkusza
StartPvt = sht.Name & "!" & _ 
sht.Range("A3").Address(ReferenceStyle:=xlR1C1)		'Określenie miejsca docelowego tabeli przestawnej
Set pvtCache = ActiveWorkbook.PivotCaches.Create( _		
  SourceType:=xlDatabase, _
  SourceData:=TempName)				'Tworzenie Pivot Cache z Source Data

'Create Pivot table from Pivot Cache
 Set pvt = pvtCache.CreatePivotTable( _
  TableDestination:=StartPvt, _
  TableName:="P" & Godzina)

' ---------------------------------------------------------------------------
' DODAWANIE PIVOTA

With pvt
  ' WSTĘPNE USTAWIENIA
  .InGridDropZones = True
  .RowAxisLayout xlTabularRow
  '.TableStyle2 = ""
  .DisplayContextTooltips = False
  .ShowDrillIndicators = False
  .RepeatAllLabels xlRepeatLabels
  .NullString = ""

  ' ETYKIETA WIERSZY  
  .PivotFields("ColumnName1").Orientation = xlRowField
  .PivotFields("ColumnName2").Orientation = xlRowField

  ' ETYKIETA DANYCH
  With .PivotFields("ColumnName3")
    .Orientation = xlDataField 
    .Caption = "Coulmn3NewName"
    .Function = xlSum 
  End With

  With .PivotFields("ColumnName4")
    .Orientation = xlDataField 
    .Caption = "Coulmn4NewName"
    .Function = xlCount
  End With

  ' USUWANIE SUM CZĘŚCIOWYCH Z KAŻDEGO POLA  
  For Each pvtFld In .PivotFields
    If pvtFld = "Values" Then
      'Omniecie beldu
    Else
      pvtFld.Subtotals(1) = True
      pvtFld.Subtotals(1) = False
    End If
  Next pvtFld
End With

' ---------------------------------------------------------------------------
' NAZYWANIE ARKUSZA Z PIVOTem
  
With Workbooks(FileName)
  ' Szukanie czy arkusz z propowana nazwą istnieje
  For SheetsCount = 1 To .Sheets.Count
    If ActiveSheet.Name = "Pivot-" & DataDzisiejsza Then
      ActiveSheet.Name = "Pivot-" & DataDzisiejsza & Godzina
      GoTo CodeJump
    Else
      ' nic się nie dzieje
    End If
  Next SheetsCount
  ActiveSheet.Name = "Pivot-" & DataDzisiejsza
  
CodeJump:

  PivotSheet = ActiveSheet.Name
  .Sheets(PivotSheet).Move After:=.Sheets(Workbooks(OrginalFileName).Sheets.Count)
End With

End Sub

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.