Dodatek XLAM jako baza danych

Od jakiegoś czasu szukałem rozwiązania, aby ustawić skoroszyt Excel jako bazę danych dla innych skoroszytów. Ostatnio wykonałem test z plikiem XLAM na dysku sieciowym, który potwierdza że takie rozwiązanie jest możliwe, ale dopiero jak ruszy pierwsza aplikacja wtedy będę miał 100% pewność.

Aby dowiedzieć się jak stworzyć plik .xlam zajrzyj do posta „Tworzenie dodatku w Excelu”.

Poniższy prosty kod potwierdza, że dodatek XLAM może być używany jako „baza danych”. Po dodaniu dodatku do Excela, makro może być uruchomione w każdym skoroszycie. Excel rozróżnia dwa różne pliki jako ThisWorkbook i ActiveWorkbook. Jeden to otwarty skoroszty .xlsx, a drugi dodatek .xlam.

Poniższy pokazuje w całości, choć tylko fragment to używanie .xlam jako bazy danych.

Poniżej przedstawiam kod, który wykorzystuje dodatek XLAM jako bazę danych. Ok, zapewne ktoś zapyta „po co?”. Już tłumaczę. Stworzyłem aplikację, która sprawdza niektóre z lokalizacji magazynowych – nie będę wchodzić w szczegóły. Ważne jest to, że użytkownik ma za zadanie obrobić dane z SAP, które zostały zrzucone. Normalnie, aby obrobić dane powinien zaimportowane dane skopiować do pliku .xlsm, gdzie ukryty jest kod i w jakimś arkuszu są podane lokalizacje magazynowe, które mają być brane pod uwagę. Czyli de facto dane z arkusza w pliku .xlsm to tak na prawdę baza danych. Dzięki .xlam, nie ma konieczności szukania pliku .xlsm by uruchomoć kod – jest on dostępny od ręki z bazą lokalizacji, które mają być sprawdzone.

Podsumowanie: Powyższy kod VBA Excel umieszczony w poście pod tytułem "Dodatek XLAM jako baza danych" zamieszczony na witrynie "exceldb.net" mógł zostać w całości pobrany z innej strony. Moim zamiarem nie jest kopiowanie czyiś rozwiązań tj. kodu VBA (dlatego zawsze staram się podać źródło kodu Excel VBA), a jedynie stworzenia miejsca skąd będę mógł pobrać działający już kod Excel VBA. Ten post pod tytułem "Dodatek XLAM jako baza danych" zawiera kod VBA Excel, który kiedyś wykorzystałem - niniejszym archiwizuje go z myślą o przyszłych aplikacjach Excel VBA wykorzystujących "Dodatek XLAM jako baza danych". Jeżeli osoby trzecie będą mogły skorzystać z tego kodu VBA "Dodatek XLAM jako baza danych" będzie mi niezmiernie miło. Niech ta witryna "exceldb.net" będzie swego rodzaju wyminą informacji pomiędzy ludźmi programującymi w Excel VBA.
Link: http://exceldb.net/blog/2017/09/03/dodatek-xlam-jako-baza-danych/