Globalna obsługa błędów

Od jakiegoś czasu szukałem w internecie oraz swoich projektach rozwiązania dla globalnej obsługi błędów – prawdopodobnie VBA nie przewiduje takiego rozwiązania. Dlatego też napisałem namiastkę globalnej obsługi błędów.

Kiedy piszę kod aplikacji staram się, aby w projekcie znajdował się główny kod z odnogami do innych procedur. Do kodu dodaje zmienną ErrorStatus, aby sprawdzać czy błąd pojawił się innych procedurach. Jeżeli zmienna ErrorStatus nie zostanie użyta i unikalne numery wierszy zostaną dodane do modułu – kiedy pojawi się błąd VBA zwróci linię błędu głównej procedury.

Przykład globalnej obsługi błędów:

Podsumowanie: Powyższy kod VBA Excel umieszczony w poście pod tytułem "Globalna obsługa błędów" zamieszczony na witrynie "exceldb.net" mógł zostać w całości pobrany z innej strony. Moim zamiarem nie jest kopiowanie czyiś rozwiązań tj. kodu VBA (dlatego zawsze staram się podać źródło kodu Excel VBA), a jedynie stworzenia miejsca skąd będę mógł pobrać działający już kod Excel VBA. Ten post pod tytułem "Globalna obsługa błędów" zawiera kod VBA Excel, który kiedyś wykorzystałem - niniejszym archiwizuje go z myślą o przyszłych aplikacjach Excel VBA wykorzystujących "Globalna obsługa błędów". Jeżeli osoby trzecie będą mogły skorzystać z tego kodu VBA "Globalna obsługa błędów" będzie mi niezmiernie miło. Niech ta witryna "exceldb.net" będzie swego rodzaju wyminą informacji pomiędzy ludźmi programującymi w Excel VBA.
Link: http://exceldb.net/blog/2017/09/05/globalna-obsluga-bledow/