Dymamiczna zmienna

Aby stworzyć dynamiczną zmienną trzeba wykorzystać tablicę. Przez dynamiczną zmienną rozumiem zmienną, która przyjmuje jakąś wartość numeryczną do określenia np. numeru wiersza.

Aby wykorzystać dynamiczną zmienną bardzo pomogła mi strona www.mrexcel.com.

Oryginalny kod z www.mrexcel.com:

Niestety pisząc jakiś czas temu makro nie za dobrze opisałem kod. To właśnie jest przykład kiedy po jakimś czasie siadasz do napisanego już makra i siedzisz godzinami, aby zrozumieć kod – który kiedyś przecież sam napisałeś. Dlatego poniżej pokaże uproszczony kod z dwóch powodów:
– nie zrozumiałem do końca kodu, który wcześniej sam napisałem z powodu złego opisu i zaawansowania kodu 🙁
– obowiązuje mnie klauzula poufności – więc nie przedstawię oryginalnych danych oraz kodu który miał wykonać określoną pracę.

Dane z arkusza do testów dynamicznej zmiennej (wklej do komórki A1):

ID Item Cash [$]
A. Poznań 1000
2 Profit 80
1 Cost Saving 120
3 Expenses 800
B. Wrocław 900
2 Profit 60
3 Expenses 720
1 Cost Saving 120

Założenia testu wykorzystania dynamicznej zmiennej (spokojnie można to zrobić w Pivocie? – ale ja akurat nie mogłem):

– musimy przeszukać całą listę źródłowa
– musimy wyciągnąć nazwę miasta, budżet i oszczędności
– Raport powinien wyglądać następująco:
* kolumna 1 = miasto (nazwa)
* kolumna 2 = budżet (wartość)
* kolumna 3 = oszczędności (wartość)

Kod budujący raport z dynamiczną zmienną ukrytą w tablicy:

Interesujący nas fragment używania dynamicznej zmiennej do określenia numeru wiersza jest tutaj:

Podsumowanie: Powyższy kod VBA Excel umieszczony w poście pod tytułem "Dymamiczna zmienna" zamieszczony na witrynie "exceldb.net" mógł zostać w całości pobrany z innej strony. Moim zamiarem nie jest kopiowanie czyiś rozwiązań tj. kodu VBA (dlatego zawsze staram się podać źródło kodu Excel VBA), a jedynie stworzenia miejsca skąd będę mógł pobrać działający już kod Excel VBA. Ten post pod tytułem "Dymamiczna zmienna" zawiera kod VBA Excel, który kiedyś wykorzystałem - niniejszym archiwizuje go z myślą o przyszłych aplikacjach Excel VBA wykorzystujących "Dymamiczna zmienna". Jeżeli osoby trzecie będą mogły skorzystać z tego kodu VBA "Dymamiczna zmienna" będzie mi niezmiernie miło. Niech ta witryna "exceldb.net" będzie swego rodzaju wyminą informacji pomiędzy ludźmi programującymi w Excel VBA.
Link: http://exceldb.net/blog/2017/09/19/dymamiczna-zmienna/