Globalna zmienna

Globalna zmienna to taka która jest widoczna dla całego projektu tj. wszystkich procedur. Dla mnie to już oczywiste, ale zamieszczam kod – może komuś się przyda 🙂

Kod z Modułu 1:

Kod Modułu 2:

Oczywiście pierwszą uruchamiamy procedurę MakroNr1 i cieszymy się że zmienna „t” jest dostępna w module 1, pomimo że wartość do zmiennej została przypisana w module 2.

Podsumowanie: Powyższy kod VBA Excel umieszczony w poście pod tytułem "Globalna zmienna" zamieszczony na witrynie "exceldb.net" mógł zostać w całości pobrany z innej strony. Moim zamiarem nie jest kopiowanie czyiś rozwiązań tj. kodu VBA (dlatego zawsze staram się podać źródło kodu Excel VBA), a jedynie stworzenia miejsca skąd będę mógł pobrać działający już kod Excel VBA. Ten post pod tytułem "Globalna zmienna" zawiera kod VBA Excel, który kiedyś wykorzystałem - niniejszym archiwizuje go z myślą o przyszłych aplikacjach Excel VBA wykorzystujących "Globalna zmienna". Jeżeli osoby trzecie będą mogły skorzystać z tego kodu VBA "Globalna zmienna" będzie mi niezmiernie miło. Niech ta witryna "exceldb.net" będzie swego rodzaju wyminą informacji pomiędzy ludźmi programującymi w Excel VBA.
Link: http://exceldb.net/blog/2017/09/19/globalna-zmienna/