Kopiowanie lub przenoszenie plików

Niedawno w jednym z projektów musiałem kopiować oryginalny plik i wklejać go w domyślną nową lokalizację. To rozwiązanie miało na celu, aby oryginalny plik nie został zmieniony, a także aby makra mogły być uruchamiane w nowym pliku.

Kopiowanie pliku:

Przenoszenie pliku:

 

Podsumowanie: Powyższy kod VBA Excel umieszczony w poście pod tytułem "Kopiowanie lub przenoszenie plików" zamieszczony na witrynie "exceldb.net" mógł zostać w całości pobrany z innej strony. Moim zamiarem nie jest kopiowanie czyiś rozwiązań tj. kodu VBA (dlatego zawsze staram się podać źródło kodu Excel VBA), a jedynie stworzenia miejsca skąd będę mógł pobrać działający już kod Excel VBA. Ten post pod tytułem "Kopiowanie lub przenoszenie plików" zawiera kod VBA Excel, który kiedyś wykorzystałem - niniejszym archiwizuje go z myślą o przyszłych aplikacjach Excel VBA wykorzystujących "Kopiowanie lub przenoszenie plików". Jeżeli osoby trzecie będą mogły skorzystać z tego kodu VBA "Kopiowanie lub przenoszenie plików" będzie mi niezmiernie miło. Niech ta witryna "exceldb.net" będzie swego rodzaju wyminą informacji pomiędzy ludźmi programującymi w Excel VBA.
Link: http://exceldb.net/blog/2017/09/19/kopiowanie-lub-przenoszenie-plikow/