Jak znaleźć ostatni wiersz w arkuszu

Przedstawiam kilka sposobów jak znaleźć ostatni wiersz.

1.  Ostatni wiersz od wybranej komórki:

2. Ostatni wiersz w kolumnie:

3. Ostatni wiersz w zaznaczonym zakresie:

 

Podsumowanie: Powyższy kod VBA Excel umieszczony w poście pod tytułem "Jak znaleźć ostatni wiersz w arkuszu" zamieszczony na witrynie "exceldb.net" mógł zostać w całości pobrany z innej strony. Moim zamiarem nie jest kopiowanie czyiś rozwiązań tj. kodu VBA (dlatego zawsze staram się podać źródło kodu Excel VBA), a jedynie stworzenia miejsca skąd będę mógł pobrać działający już kod Excel VBA. Ten post pod tytułem "Jak znaleźć ostatni wiersz w arkuszu" zawiera kod VBA Excel, który kiedyś wykorzystałem - niniejszym archiwizuje go z myślą o przyszłych aplikacjach Excel VBA wykorzystujących "Jak znaleźć ostatni wiersz w arkuszu". Jeżeli osoby trzecie będą mogły skorzystać z tego kodu VBA "Jak znaleźć ostatni wiersz w arkuszu" będzie mi niezmiernie miło. Niech ta witryna "exceldb.net" będzie swego rodzaju wyminą informacji pomiędzy ludźmi programującymi w Excel VBA.
Link: http://exceldb.net/blog/2017/09/20/jak-znalezc-ostatni-wiersz-w-arkuszu/