Automatyczne dodawanie numeracji wierszy do modułu VBA

Tym razem przedstawiam uproszczoną – moim zdaniem – wersję automatycznego dodawania numeracji wierszy do modułu VBA.

W poprzednim poście pt. „Dodawanie numerów linii do kodu VBA” zostawiłem dużo oryginalnego kodu. W poniższym kodzie wiele elementów oryginalnego kodu zostało pominięte, nie trzeba nawet dodawać referencji Microsoft Visual Basic for Applications Extensibility 5.3.

Moim zdaniem oznaczenia wierszy modułu bardzo się przydają gdy wprowadzimy obsługę błędów w naszym kodzie (On Error GoTo…). W przypadku błędu wprowadzamy zmienną ERL przez co wiemy w której linii jest błąd. Oczywiście można działać bez obsługi błędów, ale wtedy kod będzie zatrzymywany by przejść w tryb debugowania. Nie jest to złe rozwiązanie – na przykład gdy piszemy kod od razu wchodzimy do błędu – ale końcowemu użytkownikowi tryb debugowania nie powinien się pojawiać.

Aby uruchomić kod musimy podać nazwę modułu do którego chcemy dodać linie kodu i wejść w makro przez F5, czy też F8.

Dodawanie oznaczeń wiersza:

' Żródło:
' https://www.mrexcel.com/forum/excel-questions/576449-code-line-numbers-vba.html
' https://windowssecrets.com/forums/showthread.php/172507-line-numbers-in-VBA-code


Private Sub AddLineNumbers()
' DODAWANIE OZNACZENIA WIERSZA W MODULE VBA

Dim i As Long, j As Long
Dim ModuleName As String
Dim ReplaceJump, LineValue, PrevLineValue, YesNo

ModuleName = "TwojaNazwaModulu" 'Podaj nazwę modułu

YesNo = MsgBox("Czy chcesz DODAC linie kodu do modulu:  '" & ModuleName & "'?", vbQuestion + vbYesNo, "AddLineNumbers...")
If YesNo = 6 Then
  With ThisWorkbook.VBProject.VBComponents(ModuleName).CodeModule
  
    j = 1
    For i = j To .CountOfLines
      LineValue = .Lines(i, 1)
      If Left(Trim(LineValue), 6) = "Public" Or Left(Trim(LineValue), 7) = "Private" Or _
          Left(Trim(LineValue), 3) = "Sub" Or Left(Trim(LineValue), 8) = "Function" Then
      
          For j = i + 1 To .CountOfLines
            LineValue = .Lines(j, 1)
            If Left(Trim(LineValue), 7) = "End Sub" Or Left(Trim(LineValue), 12) = "End Function" Or _
              Left(Trim(LineValue), 6) = "Public" Or Left(Trim(LineValue), 7) = "Private" Or _
              Left(Trim(LineValue), 7) = "Declare" Or Left(Trim(LineValue), 1) = "#" Then
              Exit For
            End If
            
            ' ----------------------------
            ' WYŁACZENIA
            
            PrevLineValue = .Lines(j - 1, 1)
            
            If Len(Trim(LineValue)) = 0 Then
              GoTo ReplaceJump
            End If
            
            If Right(PrevLineValue, 1) = "_" Then
              If j < 100 Then
                .ReplaceLine j, "  " & vbTab & vbTab & LineValue
              Else
                .ReplaceLine j, "  " & vbTab & LineValue
              End If
              GoTo ReplaceJump
            End If
            
            If Right(LineValue, 1) = ":" Then
              GoTo ReplaceJump
            End If
            
            If Left(Trim(LineValue), 4) = "Case" Then
              If j < 100 Then
                .ReplaceLine j, "  " & vbTab & vbTab & LineValue
              Else
                .ReplaceLine j, "  " & vbTab & LineValue
              End If
              GoTo ReplaceJump
            End If
            
            If Left(Trim(LineValue), 3) = "Debug" Then
              GoTo ReplaceJump
            End If
            
            If Left(Trim(LineValue), 1) = "'" Then
              .ReplaceLine j, vbTab & vbTab & LineValue   'ori
              GoTo ReplaceJump
            End If
            
            ' ----------------------------
            ' DODANIE NUMERU WIERSZA

            If j < 100 Then
              .ReplaceLine j, CStr(j) & ":" & vbTab & vbTab & LineValue
            Else
              .ReplaceLine j, CStr(j) & ":" & vbTab & LineValue
            End If
ReplaceJump:
          Next j
      End If
    Next i
  End With
  MsgBox "DODANO line kodu." & Chr(10) & "Ilosc wierszy: " & j & ".", vbInformation, "POTWIERDZENIE..."
Else
  MsgBox "Anulowano."
End If 'If YesNo

End Sub

Usuwanie oznaczeń wierszy:

Uwaga: Kod będzie prawidłowo działał tylko i wyłącznie, gdy skorzystaliśmy z procedury dodania wierszy z tego posta.

' Żródło:
' https://www.mrexcel.com/forum/excel-questions/576449-code-line-numbers-vba.html
' https://windowssecrets.com/forums/showthread.php/172507-line-numbers-in-VBA-code

Sub RemoveLineNumber()
' USUWANIE OZNACZENIA WIERSZA W MODULE VBA

Dim i As Long, j As Long
Dim ModuleName As String
Dim LineValue, PrevLineValue, YesNo

ModuleName = "TwojaNazwaModulu" 'Podaj nazwę modułu

YesNo = MsgBox("Czy chcesz USUNAC linie kodu do modulu:  '" & ModuleName & "'?", vbQuestion + vbYesNo, "RemoveLineNumber...")
If YesNo = 6 Then
  With ThisWorkbook.VBProject.VBComponents(ModuleName).CodeModule
  
    j = 1
    For i = j To .CountOfLines
      LineValue = .Lines(i, 1)
      If Left(Trim(LineValue), 6) = "Public" Or Left(Trim(LineValue), 7) = "Private" Or _
        Left(Trim(LineValue), 3) = "Sub" Or Left(Trim(LineValue), 8) = "Function" Then
      
        For j = i + 1 To .CountOfLines
          LineValue = .Lines(j, 1)
            If Left(Trim(LineValue), 7) = "End Sub" Or Left(Trim(LineValue), 12) = "End Function" Or _
              Left(Trim(LineValue), 6) = "Public" Or Left(Trim(LineValue), 7) = "Private" Or _
              Left(Trim(LineValue), 7) = "Declare" Or Left(Trim(LineValue), 1) = "#" Then
              Exit For
            End If
          
          ' ----------------------------
          ' EWENTUALNE USUWANIE NUMEREACJI LINII KODU
          
          If Left(Trim(LineValue), 1) Like "#*" Or Left(Trim(LineValue), 2) Like "##*" Or _
             Left(Trim(LineValue), 3) Like "###*" Or Left(Trim(LineValue), 4) Like "####*" Then
               .ReplaceLine j, Right(LineValue, Len(LineValue) - 8)
          Else
             PrevLineValue = .Lines(j - 1, 1)
            
             If Right(PrevLineValue, 1) = "_" Then
               If Left(LineValue, 8) = "    " Then
                 .ReplaceLine j, Right(LineValue, Len(LineValue) - 8)
               Else
                 ' nic sie nie dzieje
               End If
             End If
             
             If Left(Trim(LineValue), 4) = "Case" Then
               If Left(LineValue, 8) = "    " Then
                 .ReplaceLine j, Right(LineValue, Len(LineValue) - 8)
               Else
                 ' nic sie nie dzieje
               End If
             End If
             
             If Left(Trim(LineValue), 1) = "'" Then
               If Left(LineValue, 8) = "    " Then
                 .ReplaceLine j, Right(LineValue, Len(LineValue) - 8)
               Else
                 ' nic sie nie dzieje
               End If
             End If
          End If
        Next j
      End If
    Next i
  End With
  MsgBox "USUNIETO linie kodu.", vbInformation, "POTWIERDZENIE..."
Else
  MsgBox "Anulowano."
End If 'If YesNo

End Sub

1 myśl w temacie “Automatyczne dodawanie numeracji wierszy do modułu VBA

 1. Pingback: Dodawanie numerów linii do kodu VBA | Moja baza danych Excel

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.