Automatyczne dodawanie numeracji wierszy do modułu VBA

Tym razem przedstawiam uproszczoną – moim zdaniem – wersję automatycznego dodawania numeracji wierszy do modułu VBA.

W poprzednim poście pt. „Dodawanie numerów linii do kodu VBA” zostawiłem dużo oryginalnego kodu. W poniższym kodzie wiele elementów oryginalnego kodu zostało pominięte, nie trzeba nawet dodawać referencji Microsoft Visual Basic for Applications Extensibility 5.3.

Moim zdaniem oznaczenia wierszy modułu bardzo się przydają gdy wprowadzimy obsługę błędów w naszym kodzie (On Error GoTo…). W przypadku błędu wprowadzamy zmienną ERL przez co wiemy w której linii jest błąd. Oczywiście można działać bez obsługi błędów, ale wtedy kod będzie zatrzymywany by przejść w tryb debugowania. Nie jest to złe rozwiązanie – na przykład gdy piszemy kod od razu wchodzimy do błędu – ale końcowemu użytkownikowi tryb debugowania nie powinien się pojawiać.

Aby uruchomić kod musimy podać nazwę modułu do którego chcemy dodać linie kodu i wejść w makro przez F5, czy też F8.

Dodawanie oznaczeń wiersza:

Usuwanie oznaczeń wierszy:

Uwaga: Kod będzie prawidłowo działał tylko i wyłącznie, gdy skorzystaliśmy z procedury dodania wierszy z tego posta.

Podsumowanie: Powyższy kod VBA Excel umieszczony w poście pod tytułem "Automatyczne dodawanie numeracji wierszy do modułu VBA" zamieszczony na witrynie "exceldb.net" mógł zostać w całości pobrany z innej strony. Moim zamiarem nie jest kopiowanie czyiś rozwiązań tj. kodu VBA (dlatego zawsze staram się podać źródło kodu Excel VBA), a jedynie stworzenia miejsca skąd będę mógł pobrać działający już kod Excel VBA. Ten post pod tytułem "Automatyczne dodawanie numeracji wierszy do modułu VBA" zawiera kod VBA Excel, który kiedyś wykorzystałem - niniejszym archiwizuje go z myślą o przyszłych aplikacjach Excel VBA wykorzystujących "Automatyczne dodawanie numeracji wierszy do modułu VBA". Jeżeli osoby trzecie będą mogły skorzystać z tego kodu VBA "Automatyczne dodawanie numeracji wierszy do modułu VBA" będzie mi niezmiernie miło. Niech ta witryna "exceldb.net" będzie swego rodzaju wyminą informacji pomiędzy ludźmi programującymi w Excel VBA.
Link: http://exceldb.net/blog/2017/11/15/automatyczne-dodawanie-numeracji-wierszy-do-modulu-vba/