Power Query: wartości dziesiętne z liczby całkowitej

Jak zamienić w Power Query liczbę całkowitą na dziesiętną? Podczas tworzenia aplikacji zauważyłem, że wartości które powinny być zapisywane do bazy danych programu ważenia nie maja miejsc dziesiętnych – choć powinny mieć.

Jakiś czas temu miałem szkolenie z narzędzia zwanego Power Query przez tego jegomościa: Bartosz Czapiewski. Polecam! Obecnie robię aplikację w której łącze kod VBA z Power Query oraz z bezpośrednim połączeniem do bazy SQL. Po co używać Power Query? W założeniu kod powinien być wykonywany szybciej oraz nie powinno być błędów, które przy VBA się zdarzają.

Podczas pobierania danych z bazy danych (bezpośrednie połączenie Excel z bazą danych) wartości które powinny zawierać wartości dziesiętne ich nie mają. Na przykład wynik ważenia to 950,50 kg. Ten wynik ważenia po pobraniu z bazy danych pojawi się w Excelu jako 950500. Całkowite wypaczenie. Jest jeden niuans. Wartości dziesiętne to trzy ostatnie liczby – więc wykorzystałem to.

Można użyć funkcji Excela jak „długość tekstu”, „lewy” i „prawy” oraz „złącz teksty” by wynik funkcji przemnożyć przez 1, aby uzyskać interesujące nas wartości dziesiętne. Te same funkcje wykorzystałem w Power Query.

Źródło: https://www.myexcelonline.com/blog/replicating-excels-left-function-m-in-power-query/

Kolumna niestandardowa z funkcjami w Power Query:

= Text.Start(Text.From([masa]), Text.Length(Text.From([masa]))-3)&”,”& Text.End(Text.From([masa]),3)

Jako, że użyliśmy funkcji tekstowych musimy wynik w kolumnie niestandardowej zamienić na wartości liczbowe oraz ewentualnie zaokrąglić.

Podsumowanie: Powyższy kod VBA Excel umieszczony w poście pod tytułem "Power Query: wartości dziesiętne z liczby całkowitej" zamieszczony na witrynie "exceldb.net" mógł zostać w całości pobrany z innej strony. Moim zamiarem nie jest kopiowanie czyiś rozwiązań tj. kodu VBA (dlatego zawsze staram się podać źródło kodu Excel VBA), a jedynie stworzenia miejsca skąd będę mógł pobrać działający już kod Excel VBA. Ten post pod tytułem "Power Query: wartości dziesiętne z liczby całkowitej" zawiera kod VBA Excel, który kiedyś wykorzystałem - niniejszym archiwizuje go z myślą o przyszłych aplikacjach Excel VBA wykorzystujących "Power Query: wartości dziesiętne z liczby całkowitej". Jeżeli osoby trzecie będą mogły skorzystać z tego kodu VBA "Power Query: wartości dziesiętne z liczby całkowitej" będzie mi niezmiernie miło. Niech ta witryna "exceldb.net" będzie swego rodzaju wyminą informacji pomiędzy ludźmi programującymi w Excel VBA.
Link: http://exceldb.net/blog/2017/11/24/power-query-wartosci-dziesietne-z-liczby-calkowitej/