Brak możliwości zamknięcia UserForm przez X

Wielokrotnie pisałem aplikacje, gdzie musiałem wyłączyć przycisk zamknięcia „X” w User Form w VBA. Kod do tego typu wyłączenia zapożyczyłem od Johna Walkenbach.

Gdy użytkownik naciśnie przycisk „X” w User Form, jego oczom pojawi się MsgBox. Składania MsgBox jest następująca:

Proszę zauważcie, że MsgBox mówi o dwóch dodatkowych przyciskach czyli START i ZAMKNIJ. Te przyciski muszą zostać dodane do UserForm wraz z kodem do zamknięcia UserForm np. Unload Me.

Poniższy kod umieszczamy w obszarze kodu UserForm, w którym chcemy zablokować możliwość zamknięcia UserForm przez przycisk X z prawego górnego rogu:

Podsumowanie: Powyższy kod VBA Excel umieszczony w poście pod tytułem "Brak możliwości zamknięcia UserForm przez X" zamieszczony na witrynie "exceldb.net" mógł zostać w całości pobrany z innej strony. Moim zamiarem nie jest kopiowanie czyiś rozwiązań tj. kodu VBA (dlatego zawsze staram się podać źródło kodu Excel VBA), a jedynie stworzenia miejsca skąd będę mógł pobrać działający już kod Excel VBA. Ten post pod tytułem "Brak możliwości zamknięcia UserForm przez X" zawiera kod VBA Excel, który kiedyś wykorzystałem - niniejszym archiwizuje go z myślą o przyszłych aplikacjach Excel VBA wykorzystujących "Brak możliwości zamknięcia UserForm przez X". Jeżeli osoby trzecie będą mogły skorzystać z tego kodu VBA "Brak możliwości zamknięcia UserForm przez X" będzie mi niezmiernie miło. Niech ta witryna "exceldb.net" będzie swego rodzaju wyminą informacji pomiędzy ludźmi programującymi w Excel VBA.
Link: http://exceldb.net/blog/2017/11/30/brak-mozliwosci-zamkniecia-userform-przez-x/