Usuwanie wiersza z DataGridView

Jeżeli chcemy dać użytkownikowi możliwość edytowania DataGridView to jedną z funkcji jest usuwanie wiersza z DataGridView. DataGridView służy do pokazywania danych z bazy danych

UWAGA! Ten post został zamieszczony na mojej starej stronie, która dawno temu padła. Archiwizuje stare artykuły których nie zweryfikowałem, może kiedyś się przydadzą – proszę z rezerwą podchodzić do treści tu zwartych.

W tym wypadku usuwamy zaznaczony wiersz, a nazwa mojego DataGridView to DataGridView2. Przycisk USUŃ ukryty jest w MenuStrip:

Można także rozbudować trochę kod, o pytanie do usera czy na pewno chce usunąć zaznaczony wiersz:

Podsumowanie: Powyższy kod VBA Excel umieszczony w poście pod tytułem "Usuwanie wiersza z DataGridView" zamieszczony na witrynie "exceldb.net" mógł zostać w całości pobrany z innej strony. Moim zamiarem nie jest kopiowanie czyiś rozwiązań tj. kodu VBA (dlatego zawsze staram się podać źródło kodu Excel VBA), a jedynie stworzenia miejsca skąd będę mógł pobrać działający już kod Excel VBA. Ten post pod tytułem "Usuwanie wiersza z DataGridView" zawiera kod VBA Excel, który kiedyś wykorzystałem - niniejszym archiwizuje go z myślą o przyszłych aplikacjach Excel VBA wykorzystujących "Usuwanie wiersza z DataGridView". Jeżeli osoby trzecie będą mogły skorzystać z tego kodu VBA "Usuwanie wiersza z DataGridView" będzie mi niezmiernie miło. Niech ta witryna "exceldb.net" będzie swego rodzaju wyminą informacji pomiędzy ludźmi programującymi w Excel VBA.
Link: http://exceldb.net/blog/2017/12/01/usuwanie-wiersza-z-datagridview/