Pobieranie formatu daty z SAP

Pisząc aplikację VBA Excel współpracującą z SAP można się spotkać z błędnym formatem daty jaki używa użytkownik w SAP. Jeżeli w SAP format daty jest inny niż ten który dla Excela jest datą to będziemy mieli problem z działaniami na datach w Excelu.

Prawidłowy format daty w Excelu to RRRR-MM-DD, choć inne regiony świata mogą mieć inne podejście. Jeżeli zatem w Excelu mamy ustawiony format RRRR-MM-DD to, gdy pobierzemy datę z SAP w np. w formacie DD.MM.RRRR wtedy ta data będzie widziana dla Excela jako tekst. Aby sprawdzić jaki format daty jest używany w SAP należy skorzystać z transakcji SU3.

Ważne jest, aby użytkownik w opcjach SAP włączył oznaczenie kontrolek przez id/numerację. Dzięki temu możemy skorzystać z poniższego kodu, ewentualnie dostosować do swoich potrzeb. Oczywiście w pierwszym kroku należy połączyć się z SAP zgodnie z kodem z tego posta: Połączenie Excel VBA z SAP HANA.

Podsumowanie: Powyższy kod VBA Excel umieszczony w poście pod tytułem "Pobieranie formatu daty z SAP" zamieszczony na witrynie "exceldb.net" mógł zostać w całości pobrany z innej strony. Moim zamiarem nie jest kopiowanie czyiś rozwiązań tj. kodu VBA (dlatego zawsze staram się podać źródło kodu Excel VBA), a jedynie stworzenia miejsca skąd będę mógł pobrać działający już kod Excel VBA. Ten post pod tytułem "Pobieranie formatu daty z SAP" zawiera kod VBA Excel, który kiedyś wykorzystałem - niniejszym archiwizuje go z myślą o przyszłych aplikacjach Excel VBA wykorzystujących "Pobieranie formatu daty z SAP". Jeżeli osoby trzecie będą mogły skorzystać z tego kodu VBA "Pobieranie formatu daty z SAP" będzie mi niezmiernie miło. Niech ta witryna "exceldb.net" będzie swego rodzaju wyminą informacji pomiędzy ludźmi programującymi w Excel VBA.
Link: http://exceldb.net/blog/2017/12/06/pobieranie-formatu-daty-z-sap/