Operacje na bazie danych Access .accdb poprzez Excel VBA

Mając jeszcze dostęp do programu Access wykonałem test połączenia VBA pomiędzy Excelem, a bazą danych Access .accdb. Obecnie niestety nie dysponuję licencją programu Access, także nie jestem w stanie sprawdzić poprawności kodu

UWAGA! Nie mam możliwości weryfikacji kodu, czy jest poprawny. Brak dostępu do programu Access.

Baza danych jest w tym samym folderze co plik Excela .xlsm co potwierdza użyty kod ThisWorkbook.Path (bazę danych trzeba utworzyć samemu). W tym poście archiwizuje jak stworzyć tablę, jak dodać rekordy, jak zaznaczyć rekordy i jak zaktualizować rekordy w tabeli bazy danych Access .accdb.

Ta stronka bardzo mi pomogła: stackoverflow.com.

Tworzenie tabeli w bazie danych Access .accdb za pomocą kodu VBA Excel:

(zastanawia mnie tylko fakt, że brak jest hasła do bazy danych – a hasło jest na pewno)

Dodawanie rekordów za pomocą VBA Excel do utworzonej bazy danych Access .accdb:

Zaznaczanie rekordów z bazy danych:

(ale brak wklejenia danych do arkusza?)

Znalazłem też w swoich testowych plikach taki kod zaznaczenia danych (tu akurat jest wklejanie danych do arkusza):

Aktualizowanie tabeli w bazie danych Access poprzez Excel VBA:

Podsumowanie: Powyższy kod VBA Excel umieszczony w poście pod tytułem "Operacje na bazie danych Access .accdb poprzez Excel VBA" zamieszczony na witrynie "exceldb.net" mógł zostać w całości pobrany z innej strony. Moim zamiarem nie jest kopiowanie czyiś rozwiązań tj. kodu VBA (dlatego zawsze staram się podać źródło kodu Excel VBA), a jedynie stworzenia miejsca skąd będę mógł pobrać działający już kod Excel VBA. Ten post pod tytułem "Operacje na bazie danych Access .accdb poprzez Excel VBA" zawiera kod VBA Excel, który kiedyś wykorzystałem - niniejszym archiwizuje go z myślą o przyszłych aplikacjach Excel VBA wykorzystujących "Operacje na bazie danych Access .accdb poprzez Excel VBA". Jeżeli osoby trzecie będą mogły skorzystać z tego kodu VBA "Operacje na bazie danych Access .accdb poprzez Excel VBA" będzie mi niezmiernie miło. Niech ta witryna "exceldb.net" będzie swego rodzaju wyminą informacji pomiędzy ludźmi programującymi w Excel VBA.
Link: http://exceldb.net/blog/2017/12/08/operacje-na-bazie-danych-access-accdb-poprzez-excel-vba/