Usuwanie duplikatów w kolekcji

Im nowsza wersja Excela tym coraz więcej jest wbudowanych narzędzi. I tak zapewne jest z usuwaniem duplikatów. W Excelu 2003 – o ile się nie mylę? – nie było takiego narzędzia. A swego czasu pisząc aplikację do obsługi magazynu automatycznego musiałem wydobyć unikalne numery serii.

Nie pamiętam dokładnie źródła, ale wydaje mi się kod do usuwania duplikatów skopiowałem z jednej z książek Johna Walkenbacha. Poniższy kod usuwa duplikaty z komórki dodając je do kolekcji. Aby nie pojawiał się błąd, celowo do kodu dodano On Error Resume Next. Wiadomo, że z powodu użytej pętli – im więcej wierszy w kolumnie tym czas pracy kodu jest dłuższy.

Usuwanie duplikatów:

Podsumowanie: Powyższy kod VBA Excel umieszczony w poście pod tytułem "Usuwanie duplikatów w kolekcji" zamieszczony na witrynie "exceldb.net" mógł zostać w całości pobrany z innej strony. Moim zamiarem nie jest kopiowanie czyiś rozwiązań tj. kodu VBA (dlatego zawsze staram się podać źródło kodu Excel VBA), a jedynie stworzenia miejsca skąd będę mógł pobrać działający już kod Excel VBA. Ten post pod tytułem "Usuwanie duplikatów w kolekcji" zawiera kod VBA Excel, który kiedyś wykorzystałem - niniejszym archiwizuje go z myślą o przyszłych aplikacjach Excel VBA wykorzystujących "Usuwanie duplikatów w kolekcji". Jeżeli osoby trzecie będą mogły skorzystać z tego kodu VBA "Usuwanie duplikatów w kolekcji" będzie mi niezmiernie miło. Niech ta witryna "exceldb.net" będzie swego rodzaju wyminą informacji pomiędzy ludźmi programującymi w Excel VBA.
Link: http://exceldb.net/blog/2017/12/11/usuwanie-duplikatow-w-kolekcji/