Sprawdzanie czy inny skoroszyt jest otwarty oraz jego otwieranie/zamykanie

Nieraz musimy odwołać się do danych z innego skoroszytu. Dzięki kodowi poniżej możemy sprawdzić, czy interesujący nas plik jest otwarty, bądź zamknięty.

Akurat w moim przypadku plik nie mógł być otwarty, a to z tego powodu że musiałem wykonać kopię tego pliku pod inną nazwą. Gdy plik był otwarty podczas kopiowania pliku pojawiał się błąd. Niestety ubolewam nad faktem, że nie zapisałem źródła kodu.

Podsumowanie: Powyższy kod VBA Excel umieszczony w poście pod tytułem "Sprawdzanie czy inny skoroszyt jest otwarty oraz jego otwieranie/zamykanie" zamieszczony na witrynie "exceldb.net" mógł zostać w całości pobrany z innej strony. Moim zamiarem nie jest kopiowanie czyiś rozwiązań tj. kodu VBA (dlatego zawsze staram się podać źródło kodu Excel VBA), a jedynie stworzenia miejsca skąd będę mógł pobrać działający już kod Excel VBA. Ten post pod tytułem "Sprawdzanie czy inny skoroszyt jest otwarty oraz jego otwieranie/zamykanie" zawiera kod VBA Excel, który kiedyś wykorzystałem - niniejszym archiwizuje go z myślą o przyszłych aplikacjach Excel VBA wykorzystujących "Sprawdzanie czy inny skoroszyt jest otwarty oraz jego otwieranie/zamykanie". Jeżeli osoby trzecie będą mogły skorzystać z tego kodu VBA "Sprawdzanie czy inny skoroszyt jest otwarty oraz jego otwieranie/zamykanie" będzie mi niezmiernie miło. Niech ta witryna "exceldb.net" będzie swego rodzaju wyminą informacji pomiędzy ludźmi programującymi w Excel VBA.
Link: http://exceldb.net/blog/2017/12/13/sprawdzanie-czy-inny-skoroszyt-jest-otwarty/