Operacje na ListBox w Excel w VBA

Jak dodać lub usunąć konkretną pozycję w ListBox w Excel VBA? Jak wyczyścić całą listę?

 

Podsumowanie: Powyższy kod VBA Excel umieszczony w poście pod tytułem "Operacje na ListBox w Excel w VBA" zamieszczony na witrynie "exceldb.net" mógł zostać w całości pobrany z innej strony. Moim zamiarem nie jest kopiowanie czyiś rozwiązań tj. kodu VBA (dlatego zawsze staram się podać źródło kodu Excel VBA), a jedynie stworzenia miejsca skąd będę mógł pobrać działający już kod Excel VBA. Ten post pod tytułem "Operacje na ListBox w Excel w VBA" zawiera kod VBA Excel, który kiedyś wykorzystałem - niniejszym archiwizuje go z myślą o przyszłych aplikacjach Excel VBA wykorzystujących "Operacje na ListBox w Excel w VBA". Jeżeli osoby trzecie będą mogły skorzystać z tego kodu VBA "Operacje na ListBox w Excel w VBA" będzie mi niezmiernie miło. Niech ta witryna "exceldb.net" będzie swego rodzaju wyminą informacji pomiędzy ludźmi programującymi w Excel VBA.
Link: http://exceldb.net/blog/2019/05/28/operacje-na-listbox-w-excel-w-vba/