Kopiowanie zawartości z pliku TXT

Potrzebowałem mieć zmienną z nazwą projektu. Jako, że nazwa mogła się zmienić, Excel VBA musiał pobierać różne zmienne zależne od zastosowań. Dlatego też, zmienna została umieszczona w pliku txt, w lokalizacji pliku XLAM.

W każdej chwili nazwa projektu mogła być zmieniona, i inna osoba mogła użyć dodatku XLAM w innym projekcie TDF.

 

 

Podsumowanie: Powyższy kod VBA Excel umieszczony w poście pod tytułem "Kopiowanie zawartości z pliku TXT" zamieszczony na witrynie "exceldb.net" mógł zostać w całości pobrany z innej strony. Moim zamiarem nie jest kopiowanie czyiś rozwiązań tj. kodu VBA (dlatego zawsze staram się podać źródło kodu Excel VBA), a jedynie stworzenia miejsca skąd będę mógł pobrać działający już kod Excel VBA. Ten post pod tytułem "Kopiowanie zawartości z pliku TXT" zawiera kod VBA Excel, który kiedyś wykorzystałem - niniejszym archiwizuje go z myślą o przyszłych aplikacjach Excel VBA wykorzystujących "Kopiowanie zawartości z pliku TXT". Jeżeli osoby trzecie będą mogły skorzystać z tego kodu VBA "Kopiowanie zawartości z pliku TXT" będzie mi niezmiernie miło. Niech ta witryna "exceldb.net" będzie swego rodzaju wyminą informacji pomiędzy ludźmi programującymi w Excel VBA.
Link: http://exceldb.net/blog/2020/02/07/kopiowanie-zawartosci-z-pliku-txt/