Wskazanie pliku czyli tzw. File Picker

Nie ma co się rozwodzić. Prosty kod pobierający ścieżkę i nazwę do wskazanego pliku przez użytkownika.