Globalna zmienna

Globalna zmienna to taka która jest widoczna dla całego projektu tj. wszystkich procedur. Dla mnie to już oczywiste, ale zamieszczam kod – może komuś się przyda 🙂

Kod z Modułu 1:

Kod Modułu 2:

Oczywiście pierwszą uruchamiamy procedurę MakroNr1 i cieszymy się że zmienna „t” jest dostępna w module 1, pomimo że wartość do zmiennej została przypisana w module 2.