Dodawanie numerów linii do kodu VBA

Moim zdaniem włączenie obsługi błędów ma sens, gdy do kodu dodamy linie kodu. Niestety konsola VBA nie przewiduje takiego rozwiązania. Poniższy kod pozwala na dodanie numerów wierszy automatycznie.

Oryginalny kod został podany przez mikericksonTrochę go zmodyfikowałem. Kod jak w oryginale dodaje linie wierszy w całym module, natomiast dodałem parę wyłączeń zgodnie z drugim źródłem.

Zachęcam do skorzystania z aktualizacji kodu z tego postu: „Automatyczne dodawanie numeracji wierszy do modułu VBA”.

Źródło:
https://www.mrexcel.com/forum/excel-questions/576449-code-line-numbers-vba.html
https://windowssecrets.com/forums/showthread.php/172507-line-numbers-in-VBA-code

Dodawanie numerów linii automatycznie:

' Trzeba dodać referenccję
' Microsoft Visual Basic for Applications Extensibility 5.3.

' Źródło:
' https://www.mrexcel.com/forum/excel-questions/576449-code-line-numbers-vba.html
' https://windowssecrets.com/forums/showthread.php/172507-line-numbers-in-VBA-code

' Uwaga: Trzeba dodać referencję
' Microsoft Visual Basic for Applications Extensibility 5.3.

Private Sub AddLineNumbers()
Dim i As Long, j As Long, lineN As Long
Dim procName As String
Dim startOfProceedure As Long
Dim lengthOfProceedure As Long
Dim ModuleName As String
Dim ReplaceJump, LineValue, PrevLineValue, LenLine, YesNo

ModuleName = "NazwaTwojegoModulu" 'Podaj nazwę modułu

YesNo = MsgBox("Czy chcesz DODAC linie kodu do modulu:  '" & ModuleName & "'?", vbQuestion + vbYesNo, "PYTANIE...")
If YesNo = 6 Then
  With ThisWorkbook.VBProject.VBComponents(ModuleName).CodeModule
    For i = 1 To .CountOfLines
      procName = .ProcOfLine(i, vbext_pk_Proc)
      If procName <> vbNullString Then
        startOfProceedure = .ProcStartLine(procName, vbext_pk_Proc)
        If i = startOfProceedure Then
          lengthOfProceedure = .ProcCountLines(procName, vbext_pk_Proc)
          For j = 2 To lengthOfProceedure - 2
            lineN = startOfProceedure + j
            
            ' ----------------------------
            ' WYŁACZENIA
            
            LineValue = .Lines(lineN, 1)
            PrevLineValue = .Lines(lineN - 1, 1)
            
            If Len(Trim(.Lines(lineN, 1))) = 0 Then
              GoTo ReplaceJump
            End If
            
            If Right(PrevLineValue, 1) = "_" Then
              .ReplaceLine lineN, "  " & vbTab & vbTab & .Lines(lineN, 1) 'ori
              GoTo ReplaceJump
            End If
            
            If Right(LineValue, 1) = ":" Then
              GoTo ReplaceJump
            End If
            
            If Left(Trim(LineValue), 4) = "Case" Then
              .ReplaceLine lineN, "  " & vbTab & vbTab & .Lines(lineN, 1) 'ori
              GoTo ReplaceJump
            End If
            
            If Left(Trim(LineValue), 6) = "Public" Then
              GoTo ReplaceJump
            End If
            
            If Left(Trim(LineValue), 7) = "Private" Then
              GoTo ReplaceJump
            End If
            
            If Left(Trim(LineValue), 3) = "Sub" Then
              GoTo ReplaceJump
            End If
            
            If Left(Trim(LineValue), 8) = "Function" Then
              GoTo ReplaceJump
            End If
            
            If Left(Trim(LineValue), 12) = "End Function" Then
              GoTo ReplaceJump
            End If
  
            If Left(Trim(LineValue), 3) = "Debug" Then
              GoTo ReplaceJump
            End If
            
            If Left(Trim(LineValue), 7) = "End Sub" Then
              GoTo ReplaceJump
            End If
            
            If Left(Trim(LineValue), 1) = "'" Then
              .ReplaceLine lineN, vbTab & vbTab & .Lines(lineN, 1)   'ori
              GoTo ReplaceJump
            End If
            
            ' ----------------------------
            ' DODANIE NUMERU WIERSZA

            If lineN < 100 Then
              .ReplaceLine lineN, CStr(lineN) & ":" & vbTab & vbTab & .Lines(lineN, 1)
            Else
              .ReplaceLine lineN, CStr(lineN) & ":" & vbTab & .Lines(lineN, 1)
            End If
ReplaceJump:
          Next j
        End If
      End If
    Next i
  End With
  MsgBox "DODANO line kodu.", vbInformation, "POTWIERDZENIE..."
Else
  MsgBox "Anulowano."
End If
End Sub

Usuwanie linii kodu VBA działa podobnie. Podajemy kodowi nazwę modułu w którym mają być usunięte linie kodu. Jeżeli uruchomimy kod to w zależności od licznika zostanie usunięta odpowiednia ilość znaków. Także zanim uruchomisz kod usuwania linii kodu upewnij się, że oznaczenia linii zostały wcześniej dodane.

Usuwanie linii wierszy automatycznie:

' Uwaga: Trzeba dodać referencję
' Microsoft Visual Basic for Applications Extensibility 5.3.

' Źródło:
' https://www.mrexcel.com/forum/excel-questions/576449-code-line-numbers-vba.html
' https://windowssecrets.com/forums/showthread.php/172507-line-numbers-in-VBA-code

Private Sub RemoveLineNumber()
' USUWANIE LINII KODU

Dim i As Long, j As Long, lineN As Long
Dim procName As String
Dim startOfProceedure As Long
Dim lengthOfProceedure As Long
Dim ModuleName As String
Dim ReplaceJump, LineValue, PrevLineValue, LenLine, YesNo

ModuleName = "NazwaTwojegoModulu" 'Podaj nazwę modułu

YesNo = MsgBox("Czy chcesz USUNAC linie kodu z modulu:  '" & ModuleName & "'?", vbQuestion + vbYesNo, "PYTANIE...")
If YesNo = 6 Then
  With ThisWorkbook.VBProject.VBComponents(ModuleName).CodeModule
    For i = 1 To .CountOfLines
      procName = .ProcOfLine(i, vbext_pk_Proc)
      If procName <> vbNullString Then
        startOfProceedure = .ProcStartLine(procName, vbext_pk_Proc)
        If i = startOfProceedure Then
          lengthOfProceedure = .ProcCountLines(procName, vbext_pk_Proc)
          For j = 2 To lengthOfProceedure - 2
            lineN = startOfProceedure + j

            ' ----------------------------
            ' WYŁACZENIA
            
            LineValue = .Lines(lineN, 1)
            PrevLineValue = .Lines(lineN - 1, 1)
            
            If Len(.Lines(lineN, 1)) = 0 Then
              .ReplaceLine lineN, .Lines(lineN, 1)
              GoTo ReplaceJump
            End If
            
            If Right(PrevLineValue, 1) = "_" Then
              .ReplaceLine lineN, Right(.Lines(lineN, 1), Len(.Lines(lineN, 1)) - 8)
              GoTo ReplaceJump
            End If
            
            If Right(LineValue, 1) = ":" Then
              GoTo ReplaceJump
            End If
            
            If Left(Trim(LineValue), 4) = "Case" Then
              .ReplaceLine lineN, Right(.Lines(lineN, 1), Len(.Lines(lineN, 1)) - 8)
            End If
            
            If Left(Trim(LineValue), 6) = "Public" Then
              GoTo ReplaceJump
            End If
            
            If Left(Trim(LineValue), 7) = "Private" Then
              GoTo ReplaceJump
            End If
            
            If Left(Trim(LineValue), 3) = "Sub" Then
              GoTo ReplaceJump
            End If
  
            If Left(Trim(LineValue), 3) = "Debug" Then
              GoTo ReplaceJump
            End If
            
            If Left(Trim(LineValue), 8) = "Function" Then
              GoTo ReplaceJump
            End If
            
            If Left(Trim(LineValue), 12) = "End Function" Then
              GoTo ReplaceJump
            End If
            
            If Left(Trim(LineValue), 7) = "End Sub" Then
              GoTo ReplaceJump
            End If
            
            If Left(Trim(LineValue), 7) = "" Then
              GoTo ReplaceJump
            End If
            
            If Left(Trim(LineValue), 1) = "'" Then
              .ReplaceLine lineN, Right(.Lines(lineN, 1), Len(.Lines(lineN, 1)) - 8)
              GoTo ReplaceJump
            End If
            
            ' ----------------------------
            ' USUWANIE NUMERU WIERSZA
            
            .ReplaceLine lineN, Right(.Lines(lineN, 1), Len(.Lines(lineN, 1)) - 8)
  
ReplaceJump:
          Next j
        End If
      End If
    Next i
  End With
  MsgBox "USUNIETO line kodu.", vbInformation, "POTWIERDZENIE..."
Else
  MsgBox "Anulowano."
End If
End Sub

1 myśl w temacie “Dodawanie numerów linii do kodu VBA

 1. Pingback: Automatyczne dodawanie numeracji wierszy do modułu VBA | Moja baza danych Excel

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.