Sortowanie bąbelkowe w VBA

Sortowanie bąbelkowe odbywa się w tablicy – niestety nie pamiętam źródła kodu. Dość często używałem tego sortowania, ale niedawno odkryłem że lepiej wykorzystać wbudowane funkcje Excela, aby przyspieszyć wykonanie kodu w aplikacji.

Sortowanie bąbelkowe pomimo swoich zalet, przy dużej ilości danych jest dość powolne. Każdy kto będzie chciał rozszerzyć wiedzę o tym sortowaniu spokojnie znajdzie potrzebne informacje w internecie.

Poniższy kod sortuje wartości od najmniejszej do największej, w kolumnie A zaczynając do wiersza 1 trzeba wpisać jakieś wartości liczbowe:

Sub SortowanieBabelkowe()

Dim InputTablica()
Dim ArrayLevel, LicznikWierszy, i As Long
Dim TheArray()

With ThisWorkbook.Sheets("Sheet1")
  ' Dodawanie wartości do tablicy
  LicznikWierszy = 1
  Do Until .Cells(LicznikWierszy, 1) = ""
    If ThisWorkbook.Sheets("Sheet1").Cells(LicznikWierszy, 1) <> "" Then
      ' Znaleziono wartość - dodanie jej do tablicy
      ReDim Preserve InputTablica(ArrayLevel)
      InputTablica(ArrayLevel) = .Cells(LicznikWierszy, 1)
      ArrayLevel = ArrayLevel + 1
    Else
      ' w komórce nie ma żadnych danych nic sie nie dzieje
    End If
  LicznikWierszy = LicznikWierszy + 1
  Loop

  ' Create the array.
  TheArray = InputTablica
  ' Sort the Array and display the values in order.
  BubbleSort TheArray
  
  For i = 0 To UBound(TheArray)
    If TheArray(i) <> "" Then
      .Cells(i + 1, 2) = TheArray(i)
    End If
  Next i
End With

End Sub

Function BubbleSort(TempArray As Variant)
' Sortowanie babelkowe

Dim Temp As Variant
Dim i As Integer
Dim NoExchanges As Integer

' Loop until no more "exchanges" are made.
Do
  NoExchanges = True
  ' Loop through each element in the array.
  For i = 1 To UBound(TempArray) - 1
    ' If the element is greater than the element following it, exchange the two elements.
    If TempArray(i) > TempArray(i + 1) Then
      NoExchanges = False
      Temp = TempArray(i)
      TempArray(i) = TempArray(i + 1)
      TempArray(i + 1) = Temp
    End If
  Next i
Loop While Not (NoExchanges)
End Function

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.