Usuwanie wiersza z DataGridView

Jeżeli chcemy dać użytkownikowi możliwość edytowania DataGridView to jedną z funkcji jest usuwanie wiersza z DataGridView. DataGridView służy do pokazywania danych z bazy danych

UWAGA! Ten post został zamieszczony na mojej starej stronie, która dawno temu padła. Archiwizuje stare artykuły których nie zweryfikowałem, może kiedyś się przydadzą – proszę z rezerwą podchodzić do treści tu zwartych.

W tym wypadku usuwamy zaznaczony wiersz, a nazwa mojego DataGridView to DataGridView2. Przycisk USUŃ ukryty jest w MenuStrip:

Private Sub UusnItemToolStripMenuItem_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles UusnItemToolStripMenuItem.Click
' Usuwanie zaznaczonego wiersza z dgv2
For Each row As DataGridViewRow In DataGridView2.SelectedRows
  DataGridView2.Rows.Remove (Row)
Next
End Sub

Można także rozbudować trochę kod, o pytanie do usera czy na pewno chce usunąć zaznaczony wiersz:

' Usuwanie zaznaczonego grzejnika dgvZamowionGrzejniki w Form1
Private Sub UsuńZaznaczonyProduktToolStripMenuItem_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles UsuńZaznaczonyProduktToolStripMenuItem.Click
' Usuwanie zaznaczonego produktu z listy wybranych produktów

Dim i, j, TakNie As Integer
j = DataGridView2.CurrentRow.Index
i = DataGridView2.Rows.Count

TakNie = MsgBox("Chcesz usunąć produkt" & DataGridView2.Item(0, j).Value & " z zamówienia?" & _
        Chr(10) & Chr(10) & "Kontynuować?", vbYesNo + vbQuestion, "UWAŻAJ...")

If TakNie = MsgBoxResult.Yes Then
  Try
    For Each row As DataGridViewRow In DataGridView2.SelectedRows
      DataGridView2.Rows.Remove (Row)
    Next
  Catch ex As Exception
    MsgBox("Bliżej nieokreślony błąd." + Chr(10) + Chr(10) + "Kod błędu:" + Chr(10) + ex.Message, _
    MsgBoxStyle.Critical, "Czyszczenie zamówienia......")
  End Try
Else
' Nic się dzieje, user wybrał nie
End If
End Sub

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.