Operacje na ListBox w Excel w VBA

Jak dodać lub usunąć konkretną pozycję w ListBox w Excel VBA? Jak wyczyścić całą listę?

' Replace ListboxName with your Listbox name
' For this example Listbox is placed inside of sheet
' At properties of Listbox add 2 columns

' --- ADD -----------------------------------------------------------
Private Sub AddValue_toListBox()

Dim ListboxLastRecord, i As Long

  With ThisWorkbook.Sheets("SheetName")
  
    For i = 0 To 2
      .Select
      ListboxLastRecord = .ListboxName.ListCount
      .ListboxName.AddItem
      .ListboxName.List(ListboxLastRecord, 0) = i & "c1"
      .ListboxName.List(ListboxLastRecord, 1) = i & "c2"
    Next i
  End With

End Sub

' --- CLEAR -----------------------------------------------------------
Private Sub ListboxClear()

  With ThisWorkbook.Sheets("SheetName")
    .ListboxName.Clear
  End With

End Sub

' ---REMOVE -----------------------------------------------------------
Private Sub RemoveValue_fromListbox()

Dim ListboxCounter As Long
Dim Value_tobe_Removed

Value_tobe_Removed = "1c2"

With ThisWorkbook.Sheets("SheetName")

  For ListboxCounter = 0 To .ListboxName.ListCount - 1
    
    If ListboxCounter > .ListboxName.ListCount - 1 Then
      Exit For
    End If
  
    If .ListboxName.List(ListboxCounter, 1) = Value_tobe_Removed Then
      .ListboxName.RemoveItem ListboxCounter
      ListboxCounter = ListboxCounter - 1
    End If
  
  Next ListboxCounter

End With

End Sub

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.